Dodatne informacije

 • Metalna (inox) flexi creva se izrađuju po porudžbini
 • Spojevi tj. priključci se vezuju za creva varenjem
 • Prilikom naručivanja creva potrebno je precizirati:
  1. Unutrasnji prečnik
  2. Radni pritisak
  3. Radna temperatura
  4. Priključci
  5. Aksijalna ili radijalna pomeranja u radu (kompenzatori)
Izrada po Vašem zahtevu